Aspiravi, Eoly en Storm onderzoeken de mogelijkheid om een windturbinepark te realiseren langsheen de E40 en het kanaal Veurne Nieuwpoort. Het windturbinepark zal bestaan uit 4 windturbines op het grondgebied van Veurne, 3 windturbines op het grondgebied van Nieuwpoort en 11 windturbines op het grondgebied van Koksijde.

Op het plan hierboven ziet u in kleur de lijninfrastructuren waarbinnen de inplanting van de windturbines kadert. De meest bepalende structuur die een grote ruimtelijke en visuele impact heeft op de omgeving is de E40 autosnelweg die dan ook de drager vormt van dit windenergieproject. Daarnaast werden de andere ruimtelijke structuren in de omgeving in kaart gebracht die de afbakening vormen van deze cluster van windturbines. Rond en binnen al deze ruimtelijke structuren situeert zich bijgevolg deze voorlopige inplanting. Als u op de blauwe stippen klikt, verschijnt de naam van de infrastructuur.

Het gaat om een indicatieve inplanting aangezien het windturbinepark nog volop in studiefase zit.