Slagschaduw treedt enkel op als er voldoende lichtintensiteit en zon is. Als de zon schijnt doorheen de draaiende wieken van de windturbine, ontstaat er een bewegende schaduw. Dit kan storend zijn in woningen.

De Vlaamse overheid legt erg strenge normen op voor de hoeveelheid slagschaduw: per slagschaduwgevoelig object (vb. een woning of kantoorgebouw) mag er cumulatief niet meer dan acht uur per jaar of een half uur per dag slagschaduw zijn.

De slagschaduw wordt geregistreerd door een computersysteem:

  • het systeem meet de slagschaduwduur voor elke woning,
  • bij opstart wordt per locatie een slagschaduwkalender opgesteld,
  • de windturbine wordt stopgezet bij dreigende overschrijding van slagschaduwnorm.